Hoe werkt het?

HET PROJECT

Energy Challenges is het project waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het verschil maken!

Jongeren op basis- en voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om op eigen wijze campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school! Spelenderwijs ontdekken jongeren hun talent en maken ze kennis met de wondere wereld van duurzaamheid, energie en techniek.

Energy Challenges bestaat uit een campagnetraject en een techniektraject. Deze pagina geeft een overzicht van de activiteiten tijdens het jaar van deelname.

DE CAMPAGNE

De Energy Challenges daagt jongeren op basis- en voortgezet onderwijs uit tot een duurzaamheidscampagne. Elke school vormt een team van ‘Energizers’. Dit team neemt het voortouw om de school en zijn omgeving te verduurzamen! Tijdens de campagne gaan de teams op onderzoek uit in de wereld van energie, techniek en duurzaamheid.

Het project laat leerlingen zien wat hun invloed is op de energierekening van de school en hoe ze deze rekening door gedrag kunnen beïnvloeden. De leerlingen worden uitgedaagd om, als eigenaar van deze energierekening, het energieverbruik te verlagen. Alleen al door gedrag kun je 15% besparen!

De Energy Challenges campagne neemt vanaf de start (kick-off) tot het einde (finale) ongeveer één uur per week in beslag. Hierin kan de invulling per school gevarieerd zijn.

De sterren

De Energizers krijgen een grote poster waarop ze acht gouden sterren kunnen verdienen voor hun prestaties. De stappen van de sterren dagen uit tot originele en creatieve acties die aansluiten bij de school, omgeving en de talenten van de jongeren. Het gezicht van Energy Challenges, Raynaud Ritsma, heeft voor elke ster een videoboodschap ingesproken met extra uitleg over de sterren, deze vind je hier!

De Razende Reporter

De Razende Reporter is hét gezicht van Energy Challenges voor de deelnemende leerlingen. Tijdens de campagne zal hij of zij drie keer op schoolbezoek komen om de Energizers te begeleiden, te beoordelen, te belonen en te motiveren. De Razende Reporter staat klaar om alle vragen van de leerlingen en de docenten te beantwoorden.

Gaat iets niet goed? Is het lastig? De Razende Reporter zorgt ervoor dat er nieuwe energie in de Energy Challenges campagne komt als deze even stil komt te liggen.

De Razende Reporter is ook enthousiast bezig met de promotie van de campagne! Hij of zij legt verslag van de schoolbezoeken en de voortgang van de campagne in de vorm van artikelen, foto’s, video’s. Deze zullen altijd op de website en Social Media verschijnen.

Kick off en Finale

Het campagneseizoen begint met een knallende kick-off in januari en eindigt met een feestelijke finale in juni.

Tijdens de Kick off komen alle scholen die mee doen aan Energy Challenges bij elkaar. De teams van Energizers mogen zichzelf presenteren in een video en krijgen energieke workshops over de onderwerpen. Dit gaat ze helpen bij het opzetten van de campagne!

De finale is het bekroningsmoment van de campagne! Alle teams van Energizers mogen presenteren wat ze allemaal gedaan hebben in vijf maanden. Hoeveel is er bespaard? Wie heeft de mooiste campagne gemaakt? Welke school heeft de meest originele acties gevoerd? De jury bepaalt samen met de Razende Reporters wie er in de prijzen vallen!

De Workshops

Tijdens de campagne kunnen teams ook een verdiepende of verbredende Workshop volgen. Dit zijn workshops op het gebied van energie, techniek en duurzaamheid.

* We passen iedere campagne aan aan de behoefte van de betreffende school. 

TECHNIEK

Naast gedrag speelt ook techniek een belangrijke rol in de Energy Challenges. Er wordt eerst een Quickscan gemaakt van het schoolgebouw en de installatie. Op basis daarvan weet de technisch specialist welke meetapparatuur er geplaatst moet worden. Hierna wordt het normaalverbruik van de school vastgesteld en de monitoring aangesloten. Er kan nu een 0 meting worden gedaan. Op basis van deze meting wordt de installatie van het schoolgebouw opnieuw afgesteld en wordt er een meetinstrument geïnstalleerd waarmee leerlingen, docenten en directie het precieze energieverbruik kunnen aflezen. Zo zien zij direct het effect van hun ondernomen acties! Elke regio heeft een technisch specialist die ze hierin begeleidt.

Energie Manager Online (EMO)

EMO is de energiemonitoring tool die de school gaat helpen bij het verlagen van het energieverbruik (energiebesparing). Het is een website die het verbruik en de kosten van het gas en de elektriciteit laat zien. De technisch specialist en de Razende Reporter leggen de leerlingen uit hoe ze dit programma kunnen gebruiken. Op die manier kunnen ze dagelijks bijhouden wat het energieverbruik van de school is en nog leuker, of hun acties daadwerkelijk voor een lager verbruik zorgen!

Image
clouds-opacity
Image