Visie

Missie, waar staan we voor?

Een duurzame wereld, een wereld waarin we op een verstandige wijze onze planeet belasten, een wereld die ook voor de volgende generaties leefbaar blijft. “Er is geen plan B omdat er geen planeet B bestaat.” Dat is waaraan wij als Energy Challenges graag onze bijdrage leveren. Dat doen we door challenges in het onderwijs te organiseren, immers: door kinderen op jonge leeftijd bewust om te leren gaan met het verbruik van energie hebben we minder energie nodig. Zelfs als we ‘groene’ bronnen gebruiken hoeven we minder op te wekken. Door bij jongeren te starten proberen we een hefboomeffect te creëren zodat ook in de omgeving van de jongeren effecten merkbaar zullen zijn.

Visie, waar gaan we voor?

Bewust worden van het gebruik en de verspilling van energie waardoor de verspilling afneemt en er minder energie gebruikt wordt.

Dat doen we door jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs uit te dagen om op eigen wijze campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school! Zelfstandig, ondernemend en spelenderwijs ontdekken jongeren hun talent en maken ze kennis met de wondere wereld van duurzaamheid, energie en techniek. Daarbij worden ze ondersteund door Razende Reporters en krijgen technisch inzicht in ‘hun’ school door de energiescan van het schoolgebouw. Resultaten kunnen direct worden gevolgd door middel van het monitoringssysteem voor gas en stroom. De school wordt ondersteund door onze onderwijsspecialisten. 

Wie zijn onze bestuurders?

De stichting wordt geleid door Ingrid H.G.M. Kloosterman. Zij is als directeur/bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting.

Daarnaast kent de stichting een Raad van Toezicht die conform de statuten en het regelement van toezicht opereren. Beide documenten zijn op te vragen door een email te sturen aan: info@energychallenges.nl

In de Raad van Toezicht nemen zitting:

Fer Gerritzen, Peter Versleijen en Arend Runia

De stichting hanteert een boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni en publiceert elk jaar voor 31 december een jaar- en financieel verslag.