Benjamin Bolman

Benjamin Bolman

Technisch Specialist

Op basisscholen wordt iedere dag hard gewerkt aan de toekomst van kinderen. Die toekomst bestaat niet alleen uit kennis, ervaring en vaardigheden maar zeker ook uit een duurzame wereld waarin bewust wordt omgegaan met energie, het milieu, voedsel en afval. De Energy Challenge helpt om duurzaamheid en milieubewust gedrag te stimuleren bij leerlingen, docenten en ouders.

De rol van de technisch adviseur binnen de Energy Challenge is ook gericht op de toekomst, in het bijzonder de toekomst van het gebouw en de installaties. Een energetisch optimaal schoolgebouw met comfortabel binnenklimaat zorgt voor een prettige omgeving waar iedereen graag wil zijn en goed presteert. Als technisch adviseur is het mijn missie om alle schoolgebouwen te verduurzamen en zo de ideale omgeving te realiseren waarin optimaal gewerkt kan worden aan de toekomst.