Slim ventileren met onze CO2-meters, monitoring en ons lespakket

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft aangekondigd dat scholen voortaan in ieder klaslokaal verplicht een werkende CO2-meter moeten hebben. Een beslissing waar Ingrid Kloosterman – directeur bestuurder van Stichting Energy Challenges – nog wel een kanttekening bij heeft. “Meters installeren is één, maar vervolgens moet je wel wat met de inzichten doen. Je zult slim moeten ventileren, want alleen het raam openzetten is niet voldoende. Sterker nog: dat wil je in deze tijd – met alsmaar stijgende energiekosten – juist voorkomen.”

Slim ventileren

Stichting Energy Challenges zorgt al jaren voor meer inzicht op het gebied van energie en duurzaamheid. Hiervoor hebben ze een speciaal bewustwordingsproject voor leerlingen van negen tot veertien jaar in het basis- en voortgezet onderwijs. Sinds de intrede van corona gaat de aandacht niet alleen meer naar het verbruik van gas, elektra en water, maar is er ook aandacht voor de luchtkwaliteit in de klas. “We kennen het belang van ventileren, maar daarbij wil je natuurlijk geen waardevolle energie verspillen. Daarom hebben wij speciale lespakketten ontwikkeld, die iedere onderwijsprofessional gratis op onze website www.slimventileren.nu kan downloaden.”

Meer dan data

Scholen die nog geen CO2-meters hebben, zijn aan het juiste adres bij Stichting Energy Challenges. “Wij zorgen voor slimme meters, die geïnstalleerd en gekoppeld worden aan ons energiemonitoringssysteem. Overschrijden de waardes per klas de norm, dan ontvangt een aangewezen persoon - zoals directeur, conciërge of beheerder van het schoolgebouw - een mailtje. Komt dit steeds op hetzelfde moment voor, dan kun je direct maatregelen nemen. Data verzamelen is natuurlijk leuk. Maar alleen als men daadwerkelijk in actie komt, wordt het gewenste resultaat – betere luchtkwaliteit in de klas – ook behaald. Als je bijvoorbeeld ziet dat een klas steeds op hetzelfde moment ‘in het rood’ gaat, dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de pauze iets naar voren te halen. Soms zijn gedragsveranderingen namelijk al voldoende om het gewenste resultaat te halen.”

Energy Challenges

Gedragsveranderingen realiseren, is al jaren één van de speerpunten van Stichting Energy Challenges. Kloosterman legt uit: “Doordat de scholieren zelf mogen bepalen hoe ze hun campagnes vormgeven, worden ze ontzettend enthousiast. Niet alleen op school – maar zeker ook thuis – wordt vervolgens slimmer om gegaan met energie. Als je kijkt naar de scholen, dan levert deze gedragsverandering in de praktijk vaak meer dan 15% energiebesparing op.”

Finalist European Social Innovation Competition

Inmiddels hebben 235scholen in heel Nederland al meegedaan aan de projecten. Iets dat ook in Europa opvalt. Stichting Energy Challenges behoort namelijk tot de finalisten van de European Social Innovation Competition 2022. Dit is een zeer prestigieuze prijs, die sociale innovatie in Europa ondersteunt en promoot. Begin februari 2023 worden de drie winnaars bekendgemaakt; zij ontvangen ieder 50.000 euro. Een welkom bedrag, waarmee Energy Challeges nog meer impact wil maken op Nederlandse scholen. “Juist in deze tijd – met de stijgende energie- en gasprijzen – zien we hoe belangrijk het is om al van jongs af aan aandacht voor duurzaamheid te hebben. Daar profiteert niet alleen de school, maar een hele omgeving van”, besluit Kloosterman.

clouds-opacity
Image