Energy Challenges 2020 is van start; de eerste 4 kick-off bijeenkomsten hebben plaatsgevonden!

Energy Challenges 2020 is van start; de eerste 4 kick-off bijeenkomsten hebben plaatsgevonden!

Energy Challenges 2020 is van start; de eerste 4 kick-off bijeenkomsten hebben plaatsgevonden! 

Kinderen zetten zich in voor een duurzamere school.

De bewustwordingscampagne Energy Challenges – Slim met energie op school – is in 4 regio’s in Nederland gestart met een motiverende kick-off. In Alkmaar, Groningen, Losser en op het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch hebben bijeenkomsten plaatsgevonden. Begin februari volgt de laatste in de regio Utrecht. In totaal hebben er al meer dan 1000 basisschoolleerlingen deelgenomen.

Aan enthousiasme bij de scholieren geen gebrek; ze kunnen niet wachten om aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzaamheid op hun school. Directeur bestuurder Ingrid Kloosterman vertelt: “Energy Challenges is een project voor leerlingen van 9 tot 14 jaar in het basis- en voortgezet onderwijs. Ze worden uitgedaagd om zelf campagnes te ontwerpen om in hun school slim om te gaan met energie.” Tijdens de kick-offs zijn er allerhande workshops gegeven, die de kinderen helpen om hun campagne nog professioneler neer te zetten. Samenwerken en ondernemerschap worden gestimuleerd. Gedurende het project leren de kinderen alles over duurzaamheid, techniek en energie. 

“Doordat de kinderen zelf mogen bepalen hoe ze deze campagne vormgeven, raken ze enorm enthousiast en gedreven. Uit voorgaande edities weten we dat dit aanstekelijk werkt. Niet alleen op school, maar ook in de omgeving. Overal zie je dat men enthousiast wordt en slimmer omgaat met energie. Kijk je naar de scholen, dan levert deze gedragsverandering in de praktijk bijna altijd meer dan 15% energiebesparing op”, aldus Kloosterman. 

In Groningen zijn de leerlingen enthousiast toegesproken door onze ‘beschermvrouwe’ Nienke Homan, gedeputeerde provincie Groningen. In Noord-Brabant heeft de gedeputeerde van de provincie, Christophe van der Maat, een ‘toekomststoel’ in ontvangst genomen zodat het college van G.S. bij elk besluit dat ze neemt voortaan even stilstaat bij de ‘lege stoel’ die de toekomstige generaties verbeeld. Wat voor invloed heeft ons besluit voor toekomstige generaties? Dat is de bedoeling volgens de leerlingen die de stoel aangeboden hebben.

Start EC1

Start EC3

Start EC4

Tags: , ,
clouds-opacity
Image