Stagiaires Energy Challenges aanwezig op Barn Talk!

Op 6 juni zijn de stagairs van Energy Challenges naar de Barn Talk geweest, welke ging over energietransitie. Spreker Jan Paul van Soest stelde de vraag of we wel verder komen in de energietransitie. Dit zette de stagiairs aan het denken: werken we wel mee aan energietransitie, of laten we onszelf tegenhouden?

Barn Talks zijn verrassende debatten met altijd een hoofdgast met een inspirerend verhaal die het publiek kan meenemen in de debatten en gesprekken. Ze worden gehouden op EnTranCe in Groningen. De Barn Talks geven een extra impuls en netwerk voor energieprofessionals en andere geïnteresseerden rondom het thema energie.

Wetenschappelijk gezien is het helder: de aarde warmt op en dat komt door de mens. Niettemin hebben twijfelbrigades met succes klimaatbeleid weten uit te stellen door de klimaatwetenschap stelselmatig te ondermijnen. Een groot deel van de mensen wil zelfs de waarheid niet onder ogen zien verteld van Soest. Het CO-2 uitstoot is hoog, het broeikaseffect heeft een negatieve invloed op het milieu en dit kunnen we niet alleen compenseren met zonnepanelen. Dit zijn feiten die goed gecommuniceerd moeten worden naar mensen, zodat de boodschap aankomt en we verandering in gang kunnen zetten.

Kortom: er wordt wel gewerkt aan energietransitie maar er moet nog veel gebeuren voordat iedereen zijn steentje bijdraagt aan een beter milieu. Door waar te nemen wat er met ons klimaat gebeurt houden we onszelf niet voor de gek!

clouds-opacity
Image