Het Groene Huis in | Amersfoort

Wat is het Groene Huis?

Het Groene Huis in Amersfoort is ontworpen als oude stolpboerderij. Het gebouw is volledig gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. Door het jaar heen worden hier verschillende activiteiten georganiseerd, voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Zo bieden zij gastlessen, lespakketten, lezingen en excursies, maar bijvoorbeeld ook maatschappelijke stage en advies of ondersteuning bij projecten over duurzaamheid. Kijk voor meer informatie op https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/thema/recree%CC%88ren-ontspannen

Tags: