2IMPREZS

Image

2IMPREZS – ENERGY CHALLENGES INTERNATIONAAL!

We gaan internationaal!

Energy Challenges is een innovatief bedrijf, omdat we kijken naar de toekomst. De toekomst die in handen is van de jeugd. En omdat wij niet in grenzen denken, gaat ons concept vanaf volgend schooljaar ook een internationale variant krijgen. In Denemarken, Engeland, Duitsland en België is er interesse om ook duurzaamheidscampagnes op scholen te organiseren. Het idee is dat er een internationale competitie zal ontstaan tussen deelnemende scholen uit verschillende landen.

Image

2IMPREZS is een internationaal programma binnen de ‘North Sea Region’ rondom het verminderen van CO2 uitstoot. Het programma wordt op bestaande scholen geïmplementeerd met behulp van Energy Challenges. De nadruk van het project ligt op zowel kennis, houding en gedrag rondom energiegebruik, als op te nemen technische maatregelen om het energieverbruik te verlagen en daarmee CO2 uitstoot met in totaal 7320 ton te verminderen.

De doelen

Energy Challenges wordt gezien als de basis voor 2IMPREZS op Europees niveau. De deelname door Nederland bestaat uit:

  1. Het delen van kennis en ervaring die is opgedaan met Energy Challenges.
  2. Deelnemen aan de internationale competitie.
  3. Het aanpassen van de Brederoschool in Groningen naar een “0 op de meterschool”.
Image

Interesse om mee te doen aan dit Internationale project? Stuur een mail naar info@energychallenges.nl. Of neem voor meer informatie een kijkje op: http://northsearegion.eu/2imprezs/

clouds-opacity