De Techniek

Techniek speelt een belangrijke rol in de Energy Challenges. Hiermee boeken de scholen resultaten op korte- en lange termijn en worden deze meetbaar en zichtbaar. Elke Energy Challenges regio heeft een techniekteam met een technisch specialist en een combinatie van HBO- en MBO-stagiairs in studierichtingen bouwkunde, electrotechniek en werktuigbouwkunde.

Tijdens het challengejaar

In het voortraject installeren we slimme meters en monitoringsapparatuur. Daarna voeren we een korte inventarisatie uit die leidt tot maatregelen met direct resultaat door bijvoorbeeld afstellen van installaties of optimaal inregelen van de verwarming. Vanuit de inventarisatie voeren we de nulmeting uit. Deze stelt ons in staat om te meten wat het energieverbruik is ten opzichte van het normaalverbruik gecorrigeerd op graaddagen. Dit is handig om te berekenen hoeveel er bespaard wordt – hiermee kunnen de campagnevoerende teams online precies zien wat het effect is van hun acties in energieverbruik en in euro’s.  Het zichtbaar maken van energiebesparing blijkt enorm krachtig om het bewustzijn rondom energie te verhogen bij zowel jongeren als volwassenen. Vragen over het gebruik van de i-CARE monitoringsapparatuur? Kijk of je het antwoord vind in onderstaande handleiding of neem contact met ons op.

Perspectief op een duurzaam gebouw

In de loop van het challengejaar wordt een maatwerkadvies opgeleverd van het schoolgebouw op basis van een uitgebreide inventarisatie. Het maatwerkadvies biedt perspectief op verregaande verduurzaming van het gebouw door te kijken naar bouwkundige zaken, installatietechniek en de energiehuishouding. Met het maatwerkadvies worden actiegerichte aanbevelingen geboden. Hiermee kan het schoolbestuur eenvoudig koers zetten richting een drastisch duurzamer gebouw.

Uit het maatwerkadvies komt het huidige en potentiële energielabel van het schoolgebouw – doorgaans blijkt dat grote verbeteringen binnen handbereik zijn.

energielabel